* 40 *
Stichtingsjaar 1983

S T A T U T E N

1. Het bestuur staat in voor de goede werking van de club en neemt hiervoor de nodige beslissingen. Het bestuur kan nooit aansprakelijk gesteld worden.

2. Wie kan aansluiten bij de club? Iedereen die akkoord gaat met onze statuten en bijgevolg ook deze statuten respecteert en naleeft. Het bestuur houdt zich het recht voor kandidaten te weigeren, of eventueel uit de club te sluiten. Laat je zeker niet aansluiten voor de eventuele voordelen zoals uitrusting en gunstige verzekering.

3. Hoe aansluiten?
Door tijdige betaling van het lidgeld ( verminderd met eventuele reductie )
Bedrag:
50 voor + 18-jarigen
20 voor 18-jarigen en voor de actieve renners aangesloten bij een rennersclub.

4. Wat gebeurt er met het lidgeld?
- een gedeelte wordt aangewend voor een persoonlijk verzekering van ieder lid (minimum 20)
- een gedeelte wordt aangewend voor een verzekering B.A. en de volgwagen (circa 15)
- tenslotte blijft er nog iets over voor de werking van de club, zoals reservemateriaal, recepties, kampioenviering, enz.

5. Wat wordt van u verwacht?
- dat je zich aanpast aan het tempo opgelegd door het bestuur, in bijzonder voor de A-groep is een trage en ordentelijke start gewenst..Wie zich niet kan aanpassen is ongewenst.
- dat je steeds in clubuitrusting rijdt ( uitzondering voor de actieve renners en nieuwkomers)
- dat je steeds de vriendschappelijke sfeer in de club respecteert en deze helpt verder op te bouwen.
- dat je het verkeersreglement naleeft EN ONS MILIEU RESPECTEERT, DUS GEEN AFVAL!
- bij pech MOET iedereen wachten!!!

6. De werking van de club.
6.1 De punten per rit worden toegekend op voorwaarde dat je in clubuitrusting rijdt en dat je aan de volle rit deelneemt, zoniet krijg je slechts 60% van de punten. Een regenjasje is daarbij de uitzondering.
6.2 Elke rit, ongeacht het weer, gaat door vanaf 5 deelnemers.
6.3 Het tempo wordt aangepast zodat iedereen die regelmatig deelneemt vlot kan volgen.
6.4 Kandidaat-leden mogen eerst een periode in proef rijden (maximaal 3 ritten).
6.5 Kampioen wordt diegene die minimum 80 percent van de punten behaalt, en in de epiloog het dichtst zijn opgegeven snelheid benadert.
6.6 De kampioen wordt gehuldigd op de kampioenviering hij krijgt een trofee, 100 en ook zijn feestmaal gratis. DE KAMPIOEN HEEFT GEEN ENKELE ANDERE VERPLICHTING!!!
6.7 START + AANKOMST op het EGEMS DORPSPLEIN.

7. Deze statuten blijven ongewijzigd voor het ganse jaar.

BELANGRIJK: onze verzekering dekt alle medische kosten opgelopen na een ongeval tijdens een activiteit met de fiets, dus ook voor ongevallen tijdens de winterse VTT toertochten; let wel, de resterende kosten na tussenkomst van de ziekenkas en een eventuele hospitalisatieverzekering. Deze tussenkomst is echter naar boven beperkt, namelijk:
1. Bij overlijden: 2500.
2. Blijvende invaliditeit: 2500.
3. Behandelingskosten: 500.

Wat te doen bij een ongeval?
ONMIDDELLIJK contact opnemen met Kris Desmet, Rupsenlaan te Zwevezele tel 051/61.32.00
Voor de eventuele materiele schade wordt dit het best geregeld via de gezinsaansprakelijkheid in onderlinge overeenkomst.© 2008 Cyclospurters Egem - Maarten Van den Bussche